Sækja um vinnu

Persónulegar upplýsingar
* Nafn:
* Kennitala:
* Lögheimili:
* Póstnr/Sveitarfélag:
Heimili: (ef annað en lögheimili)
Póstnr/Sveitarfélag:
* Netfang
* Sími:
GSM
* Nánasti aðstandandi:
* Sími aðstandanda:
GSM aðstandanda:
Starfsupplýsingar
Hvar viltu sækja um: (Veldu annað hvort landvinnslu eða skip og svo amk einn af undirflokkunum.)
SkipLandvinnsla
Arnar HU 1Klakkur SK 5Málmey SK 1Farsæll SH 30
GrundarfjörðurSauðárkókur
Ef sótt er um landvinnslu,
veldu þá einn af eftirfarandi möguleikum:
Landvinnsla (100%)Fyrir hádegiEftir hádegi
Frekari upplýsingar
Menntun og/eða réttindi. (Gráða/réttindi, skóli, ártal)
Vinnureynsla. (Hvað, staður, yfirmaður)
* Nafn og sími síðasta yfirmanns:(Gráða/réttindi, skóli, ártal)
Aðrar upplýsingar.(Allt sem máli getur skipt en kom ekki fram að ofan.)
Get hafið störf:

FISK Seafood hf. áskilur sér rétt til að afla sér upplýsinga um umsækjendur. Upplýsingar sem hér birtast verða ekki afhentar 3ja aðila og verða meðhöndlaðar sem trúnaðarupplýsingar.

Öryggiskóði
captcha